Máy sàng dược liệu DR-SONIC ENGINEERING CO., LTD.

Máy sàng dược liệuVPF - PHARMAMáy sàng dược liệu VPF được sử dụng để phân tách dược liệu. Các mắt lọc thép không gỉ đặc biệt này được đánh bóng ở mức cao để đạt độ bóng trọn vẹn như gương.Thiết kế: VPF & VPF2VPF được cung cấp ở nhiều kích cỡ với đư

read more


มาทำความรู้จักกับแผ่นใยสังเคราะห์สำหรับงานดินกันเถอะ

แผ่นใยสังเคราะห์สำหรับงานดิน (GEOTEXTILES) ทำจากวัสดุ Polypropylene โดยทำจากแผ่นฟิล์มของ Polypropylene และนำมาถักทอ โดยแผ่นใยสังเคราะห์ชนิดถักทอ จะม

read more


ระบบกำจัดกลิ่น

ระบบหอผึ่งน้ำ, ระบบกำจัดกลิ่น, ติดตั้งระบบไอน้ำและท่อ :  เดอะโปรเจค แอนด์ แอพพลิเคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดหอผึ่งน้้า เป็นส่

read more